Zásady ochrany osobních údajů

Shrnutí zásad ochrany soukromí:

Stránky KurzyCodex.cz dbají na ochranu vašich osobních údajů. Chceme, aby naše služby byly bezpečné a abychom našim uživatelům poskytli příjemné prostředí. Tyto zásady ochrany soukromí se týkají našeho používání jakýchkoli osobních informací, které nám poskytnete prostřednictvím kterékoli z našich webových stránek. V případě návštěvníků stránek neshromažďujeme více informací, než je obvyklé u logů webových serverů obecně. Jakékoli informace, které nám poskytnete, nebudeme prodávat ani jinak distribuovat. Zásady ochrany soukromí: 

Vítejte na stránkách KurzyCodex.cz, webových stránkách HledamBoha.cz. Tyto stránky jsou součástí "networku" stránek provozovaných organizací HledamBoha.cz, z.s.. Tyto stránky jsou také součástí globální aliance nazvané Jesus.net. Když používáme pojmy „my“, „nás“, „náš/naše“, máme na mysli HledamBoha.cz a přidružené projekty. 

Upozorňujeme, že nám záleží na ochraně a správném nakládání s osobními a soukromými informacemi uživatelů a návštěvníků těchto stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejňujeme proto, abychom vás informovali o tom, jak nakládáme s osobními informacemi z těchto stránek. Čas od času můžeme tyto zásady aktualizovat, proto doporučujeme, abyste si je pravidelně četli. Budeme vás informovat o zásadních změnách v tom, jak nakládáme s osobními informacemi, a to tím, že na stránky umístíme upozornění. 

1.  Shromažďování a použití informací 

Vaše soukromí bereme velice vážně. Můžete navštívit řadu z našich stránek, aniž byste o sobě museli cokoli sdělovat. Mohou se objevit situace, kdy budete mít možnost uvést omezené a osobně identifikovatelné informace pro přístup nebo využívání určitých možností těchto stránek. Omezujeme shromažďování údajů na ty, které jsou relevantní pro aktivitu, kterou si zvolíte. Například pokud chcete položit otázku, žádáme o vaše jméno a emailovou adresu. Obecně platí, že bez vašeho svolení nezveřejníme nebo nepředáme jakékoli informace o návštěvnících (včetně vaší e-mailové adresy) komukoli mimo naši organizaci. Mohou se objevit situace, kdy budeme potřebovat použít vaše údaje, abychom vám mohli poskytnout informace ohledně našich služeb, organizací nebo produktů. Například můžeme potřebovat použít nebo předat vaše informace našim partnerům a lidem, kteří zajišťují doručení věcí (např. Bible zdarma) a poskytují vám služby. Můžeme také potřebovat předat vaše údaje jiným částem naší organizace, aby bylo možné reagovat na vaše požadavky nebo vám poskytnout informace nebo další příležitosti ke službě. Ve všech těchto aktivitách podnikneme kroky pro ochranu vašich údajů. Souhlasíte, že předáním informací těmto stránkám rozumíte a ze svobodné vůle souhlasíte s tím, abychom je použili, ukládali, zveřejňovali, předávali a zpracovávali dle vlastního uvážení, abychom vám mohli poskytnout věci a služby, o které žádáte, a provozovali tyto stránky a aktivity spojené s naší činností. 

2.  Registrace na stránkách 

Návštěvníkům určitých stránek dáváme příležitost registrovat se nebo poskytnout nám své kontaktní informace, jako e-mailovou adresu, aby mohli obdržet odpověď na otázku. Může být také nutné, abyste se na stránkách registrovali, abyste se mohli zapojit do dalších aktivit, například stahovat materiály, obdržet služby, produkty. Osobně identifikovatelné informace, které poskytnete při této registraci, budou použity přísně v souladu s těmito zásadami a upozorníme vás, pokud se zásady používání u jiných stánek budou odlišovat od těchto. Můžete se rozhodnout, že nechcete dostávat tyto maily, nebo zrušit jakékoli registrace, a to prostřednictvím funkce odhlášení. (Viz „Přihlášení/odhlášení“ dále.) 

3.  Cookies a informace shromažďované technologicky 

Stránky mohou používat cookies, aby sledovaly aktivitu na stránkách, uložily si vaše heslo nebo poskytly obsah specificky zaměřený na vaše zájmy. Cookie je malý datový soubor, který si určité webové stránky ukládají na váš pevný disk, když je navštívíte. Soubor cookie může obsahovat takové informace jako identifikace uživatele, díky kterým stránky sledují, které stránky navštěvujete. Jediné osobní informace, které může cookie obsahovat, jsou ty, které sami poskytnete. Můžete soubory cookie odmítnout tím, že je zablokujete ve svém prohlížeči. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale můžete nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, pokud chcete. Pokud tyto soubory odmítnete, nebudete možná moci využívat jisté interaktivní funkce na stránkách nebo mít přistup ke všem službám nabízeným stránkami. Stránky mohou shromažďovat určité informace (jako např. vaši IP adresu), jejichž shromažďování nemusí být na první pohled zjevné. Můžeme použít vaši IP adresu pro pomoc s diagnostikou problémů na našem serveru a při správě stránek. Vaše IP adresa může být také použita k tomu, aby nám pomohla identifikovat vás a vaši aktivitu. Sledujeme domény, z nichž se k nám lidé připojují. Analyzujeme data a hledáme trendy a statistiky, ale neukládáme je tak, aby bylo možné identifikovat konkrétní osobu. Stránky také používají shromážděné informace technologicky, aby bylo možné upravit stránky tak, aby pro vás byly ještě zajímavější a užitečnější. Obvykle tyto informace nespojujeme s informacemi o konkrétní osobě. Přesto můžeme spojit tyto informace s osobně identifikovatelnými údaji, abychom identifikovali návštěvníka s cíle vymoci si dodržování těchto podmínek používání nebo abychom ochránili stránky, zájmy a pověst, návštěvníky a další. Shromažďována mohou být také demografická a profilová data. Můžeme je použít k tomu, abychom lépe zacílili dojmy návštěvníků stránek, ukázali jim obsah, který by je podle našeho názoru mohl zajímat, a zobrazili obsah, který bude odpovídat jejich preferencím. 

4.  Stránky a informace třetích stran 

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které patří jiným stranám, například jiným organizacím, sponzorům, poskytovateli obsahu a reklamním zákazníkům. Když kliknete na odkaz nebo tlačítko aktivující vnější stránky, opustíte naše stránky a přesunete se na stránky, které nemáme pod kontrolou a na které se již nevztahují naše zásady nakládání s údaji. Musíte si přečíst zásady ochrany soukromí této třetí strany, abyste se dozvěděli, jak budou použity vaše osobní údaje. Na našich stránkách poskytujeme také obsah vytvořený třetími stranami. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany soukromí nebo obsah takovýchto poskytovatelů obsahu nebo stránek třetích stran. 

5.  Přihlášení/odhlášení 

Návštěvníkům stránek můžeme poskytnout možnost registrovat se pro služby, jako je přihlášení se k odběru zpráv z určitých částí naší organizace. Návštěvníci nejsou povinni registrovat se k odběru těchto služeb. Můžete se také odhlásit z odběru jakékoli formy elektronické komunikace od naší organizace. Kontaktujte nás prosím a informujte, že vás již nemáme kontaktovat e-mailem nebo nemáme jakkoli používat osobní informace, které jste nám na kterýchkoli z našich stránek poskytli. 

6.  Přístup a změna informací 

Stránky mohou nabízet různé možnosti pro přístup, změnu a úpravu informací, které jste nám již dříve poskytli. Pro změnu nebo aktualizaci vašich informací, například záznamů o darech nebo zákazníkovi (pouze pro registrované uživatele), e-mailové adrese nebo adrese, nebo pro zrušení duplikovaného zasílání e-mailů, nás laskavě kontaktujte způsobem popsaným níže. Uveďte prosím své jméno a staré i nové informace. 

7.  Kontakt na naši organizaci 

Na našich stránkách může být uveden odkaz označený „Kontakt“. Klikněte prosím na tento odkaz a pošlete e-mail pracovníkům oddělení podpory naší organizace a my se budeme snažit co nejdříve odpovědět na váš dotaz nebo ho předat příslušné osobě.