Jak se vyrovnat se sexuálním zneužitím?

Individuální kurz
57 studentů
anonymní
zdarma
individuální
bez časového omezení

Zveme vás do kurzu, ve kterém se dozvíte, co je sexuální zneužití, jaký vliv může mít prožité zneužití na váš každodenní život a jakými způsoby je možné se s ním vyrovnat. Kurz je anonymní. Pro zapsání do kurzu potřebujete pouze funkční e-mail (tip - můžete si pro tento účel založit i nový email, podle kterého nebude možné vás identifikovat). 


Musíme pojmenovat znepokojující minulost pravdivě - musíme si ujasnit, co se stalo, jak jsme reagovali a jak na to reagujeme nyní - abychom se osvobodili od jejího destruktivního vlivu na naše životy. Samotné pojmenování neuzdraví vzpomínky na utrpení. Ale bez pravdivého pojmenování budou naše snahy o uzdravení těchto vzpomínek neúplné. (M. Volf)

Máte otázky ke kurzu? Můžete nás kontaktovat na info@hledamboha.cz.