Velký příběh II - Kurzy Codex
HledamBoha.cz

Velký příběh II

Kurz "Velký příběh II" vás během několika týdnů provede celým příběhem 27 knih té části Bible, které se říká "Nový zákon"!

Velký příběh II
Začít tento kurz

Popis kurzu

Pokud tento kurz úspěšně dokončíte, budete mít přehled o obsahu té části Bible, které se říká "Nový zákon" během několika týdnů, aniž byste jí museli celou přečíst. Také Bibli lépe porozumíte. Pokud máte otázky ohledně Bible a zkoušíte ji číst, pak je tento kurz právě pro vás! Navíc budete mít vždycky někoho, na koho se můžete obrátit...

V kurzu budete mít k dispozici svého osobního e-kouče, se kterým budete moci diskutovat nad jednotlivými tématy.Ať jste kdokoliv, ať patříte do jakékoliv věkové skupiny, zveme vás, abyste se dozvěděli něco nového! 

V případě, že byste měli nějaké potíže s registrací do kurzu, neváhejte nás kontaktovat na info@hledamboha.cz!

Obsah kurzu

Vítejte v kurzu
​Jak bude kurz probíhat?
1. Ježíšovo narození
1. Dítě ze chléva
1. Diskuze "Ježíšovo narození"
2. Křest a pokušení
2. Diskuze "Křest"
2. Pokušení
2. Diskuze "Pokušení"
2. Začátek Ježíšova učení
3. Ježíš a farizeové
3. Stolování s hříšníky
3. Diskuze "Stolování s hříšníky"
3. Uzdravení v sobotu
3. Diskuze "Uzdravení v sobotu"
3. Aplikace „Ježíš a farizeové“
4. Království
4. Diskuze "Zvěst o království"
4. Podobenství o království
4. Diskuze "Podobenství o království"
4. Ježíš a Nikodém
4. Diskuze "Ježíš a Nikodém"
4. Aplikace „Království“
5. Zázraky
5. Diskuze "Utišení bouře"
5. Démoni ho poznávali
5. Diskuze "Démoni ho poznávali"
5. Moc nad smrtí
5. Diskuze "Moc nad smrtí"
5. Aplikace „Zázraky“
6. Nová smlouva
6. Diskuze "Nová smlouva"
7. Smrt a vzkříšení
7. Diskuze "Smrt a vzkříšení"
8. Církev
8. Epilog: Obnova
8. Diskuze "Církev"
9. Shrnutí
9. Diskuze „Shrnutí“
Konec
Byl pro vás kurz užitečný? Podpořte rozvoj Codexu a vznik dalších kurzů!
Ohodnoťte kurz :-)

Hodnocení kurzu

Více z Course categories: HledamBoha.cz
Více z Course categories: Všechny kategorie
Více z HledamBoha.cz categories: All courses